Na czym polega segmentacja bazy odbiorców?

Przed przeprowadzeniem kampanii masz możliwość podzielenia bazy na segmenty, które pozwalają na wyszczególnienie tylko określonej grupy odbiorców.
Aby podzielić bazę odbiorców na segmenty kliknij w „Bazy odbiorców” (górny pasek menu), następnie wybierz „Segmentacja” przy wybranej Kampanii.

Raport Kampania
Zobaczysz okno, w którym Greensender poinformuje Cię o ilości dodanych segmentów. W przypadku dodawania pierwszego segmentu zobaczysz:

Kliknij w „Dodaj segmentację” w prawym górnym rogu ekranu, bądź wybierz tą opcję z poziomu menu operacyjnego:

W podanym widoku jest lista dostępnych kolumn, lista reguł jakie można przypisywać oraz pole umożliwiające wpisanie pożądanej wartości:

Możesz dodawać kolejne reguły w zależności od potrzeb:

Po wprowadzeniu reguł wpisz nazwę dla Twojego segmentu:

Po kliknięciu przycisku „Dalej” zobaczysz potwierdzenie utworzenia segmentacji oraz listę, gdzie pojawi się Twój utworzony segment. Pamiętaj, że maksymalna ilość dodawanych segmentów do jednej bazy nie może być większa niż 5:

 

Jak mogę dodać mój segment do kampanii?

Przejdź do edycji wybranej kampanii. Następnie wybierz z menu operacyjnego zakładkę 3.Baza odbiorców:

 
Wybierz bazę, która zawiera stworzone wcześniej segmenty i kliknij przycisk Dalej:

 
Znajdziesz się w podsumowaniu kampanii. Teraz po przypisaniu bazy zawierającej segmenty możesz przejść do etapu ich wyboru. W tym celu kliknij w przycisk Wróć:

 
Kliknij w Wybierz segmenty bazy:

 
Pojawi się lista wszystkich dostępnych segmentów dla danej bazy. Wybierz potrzebne segmenty, a następnie kliknij w przycisk Zapisz:

 
Wybrany/wybrane segmenty pojawią się przy bazie. Kliknij przycisk Dalej:

 
Znajdziesz się ponownie w podsumowaniu, gdzie możesz uruchomić kampanię jeżeli wszystkie inne jej składniki są także gotowe:

  • Czy artykuł był pomocny?
  • tak   nie

Prowadź efektywną komunikację e-mailingową
i zostań teraz e-marketerem wzrostu twojej firmy