Jak mogę poprawić moją dostarczalność?

SPF – co to jest?

To nic innego jak wpis w rekordzie domeny, zabezpieczający przed wysyłaniem maili z nieautoryzowanych źródeł. Rekord SPF wskazuje adresy serwerów SMTP które mogą wysyłać maile w imieniu naszej domeny.
 

Jak to działa?

Dla uproszczenia konfiguracji istnieje kilka skrótowych nazw serwerów, wyjaśnionych poniżej :

 

Uwaga!

Jeżeli SPF danej domeny zabrania naszemu serwerowi wysłanie maila to nasz system będzie korzystał z własnego return-path. Dlatego ważne jest, aby sprawdzić czy Twoja konfiguracja SPF zezwala GreenSenderowi na przeprowadzanie wysyłek.
 

Dlaczego warto?

Ustawienie poprawnej konfiguracji SPF chroni przed atakami spamerskimi, ale także wpłynie pozytywnie na dostarczalność Twoich wiadomości.
 

DKIM – co to jest?

DKIM czyli DomainKeys Identified Mail to sposób, który umożliwia podpisanie wiadomości przy użyciu asynchronicznego klucza szyfrującego. Metoda ta pozwala uwierzytelnić fakt, iż wysyłana wiadomość pochodzi rzeczywiście od właściciela danego adresu e-mail/domeny.

Jak to działa?

Po prawidłowym dodaniu do rekordów DNS wygenerowanego klucza DKIM przez GreenSender, w nagłówku Twojej wiadomości zostaje umieszczony wspomniany wyżej klucz szyfrujący. Odbiorca przyjmujący wiadomość pobiera odpowiednie informacje na temat klucza z rekordów DNS Twojej domeny, aby rozszyfrować informacje zawarte w nagłówku.

Dlaczego warto?

Pomimo tego, iż DKIM nie daje 100% obrony przed próbami podszycia się ze strony spamerów (nie blokuje możliwości wysyłki maili niewykorzystujących sygnatury DKIM – w związku z czym osoba chcąca podszyć się dalej ma taką możliwość), to jednak wpływa pozytywnie na poziom dostarczalności (dostawcy pocztowi, między innymi Gmail wykorzystują weryfikację DKIM jako standard – stąd wiadomości e-mailowe nie posiadające podpisu są odrzucane, bądź umieszczane w spamie). W związku z tym, nawet jeśli dana osoba stosująca praktyki spamera podszyje się pod Twojego nadawcę, jej wiadomość nie będzie podpisana sygnaturą DKIM. Dotatkowym atutem jest także to, iż można w prosty sposób sprawdzić, czy dana wiadomość pochodzi od osoby deklarującej się jako nadawca.

 

Poniżej prezentujemy sposób zweryfikowania podpisu DKIM – GMAIL:

 
Kliknij przy wybranej wiadomości w listę rozwijaną, a następnie wybierz Pokaż orygniał:

 
Pojawi się widok, w którym w rubryce dla DKIM będzie widniał komunikat PASS + nazwa domeny, jeśli wiadomość jest podpisana sygnaturą DKIM:

 

CNAME – co to jest?

CNAME (Canonical Name) to alternatywna nazwa (alias) dla innej domeny, wskazująca na nią.

Jak to działa?

Dodanie rekordu CNAME spowoduje, iż wszystkie linki w Twojej kreacji będą wskazywały na twoją domenę, zamiast domyślnej np. mailoferro.pl.
Pamiętaj, aby prawidłowo dodać rekord CNAME, pole Nazwa musi wskazywać na Twoją domenę/subdomenę, natomiast jej wartością będzie nasz serwer: app.greensender.pl

Dlaczego warto?

Skonfigurowanie CNAME wpływa na kosmetykę Twojej kreacji oraz budowanie większego zaufania ze strony odbiorców (widniejące linki są bardziej wiarygodne, jeśli jest to domena powiązana z firmą bądź stroną www kierującą do docelowego źródła).

  • Czy artykuł był pomocny?
  • tak   nie

Prowadź efektywną komunikację e-mailingową
i zostań teraz e-marketerem wzrostu twojej firmy